1.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Először helyezze el az emberi erőforrás-menedzsmentet a szervezeti struktúrában, határozza meg működésének célját, ismertesse a többi vezetővel való kapcsolódási pontokat! Készítsen ábrát a könnyebb megértés céljából!

2.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Részletesen ismertesse az emberi erőforrás-menedzsment funkcióit, működését, a gazdasági stratégiához való viszonyát, továbbá a humánstratégia célját, tervezését és eszközrendszerét!

3.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse a munkakör-elemzés fogalmát és stratégiai szerepét! Sorolja fel az elemzéshez szükséges információkat, azok felhasználási területeit, a munkakörök célját, az elvárásokat, a fő feladatokat és hatásköröket!

4.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse a munkakör-elemzés eredményeként létrejövő munkaköri leírást, annak fő részeit és elemeit, illetve szerepét!

5.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse az új munkatárssal részletesen az Önöknél használatos munkaköri leírások szerkezetét, és térjen ki arra, hogy felül akarják vizsgálni a munkaköri rendszert!

6.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Beszéljen a munkakör-értékelés fogalmáról, céljáról! Ismertesse az értékelés kulcsjellemzőit!

7.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse a munkakör-értékelés módszereit, azok legfontosabb irányzatait! Térjen ki a Hay-féle értékelési módszerre!

8.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Beszéljen a munkakör-értékelés eredményeként létrehozható bér-besorolási kategóriákról! Ismertesse az Önöknél használatos besorolásokat!

9.      A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Beszéljen a képesség és kompetencia módszer alapján kialakítható bérezésről! Mutasson be egy konkrét példát!

10.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Beszéljen a szervezeti értékrendekről és a vezetőknek az értékrendek kialakításában viselt felelősségéről! Hogyan mutatná be a legfontosabb értékeket, melyek jellemzőek az Önök szervezeti kultúrájára?

11.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Mutassa be a gazdálkodó szervezetek stratégiájának kialakítását, ismertesse a stratégiai tervezési folyamat lényegét!

12.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Beszéljen a stratégia megvalósításához szükséges szervezetelemzésről és a szervezet-fejlesztés fázisairól!

13.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse a leendő munkatárssal, hogyan segítik az új kollégák beilleszkedését a munkahelyi közösségbe! Beszéljen a munkahelyi viselkedésről, a munkaidő szabályozásáról és nyilvántartásáról, a pályakezdőkkel való foglalkozásról és a rotációról!

14.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Beszéljen leendő munkatárásnak a hatékony foglalkoztatás belső követelményeiről, a képességek lehetséges fejlesztéséről, az egyéni teljesítményekről, valamint a teljesítmény-értékelés céljáról, feladatairól! Emelje ki az önértékelés hasznosságát, a vállalkozáson belüli lehetséges elfogadtatását!

15.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse az ösztönzés célját és elvárásait a munkáltató és a munkavállaló szempontjából, továbbá az ösztönzést meghatározó külső feltételeket és belső szempontokat!

16.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse leendő munkatársával az egyéni ösztönzés legfontosabb elemeit – a bérezési rendszerek működésének bemutatásával! Emelje ki az Önöknél használatos bérezési rendszert!

17.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse a fizikai és szellemi állománycsoportok számára alkalmazható, különféle bérezési rendszereket, azok működési mechanizmusát! Emelje ki a készségeken alapuló bérrendszer előnyeit!

18.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Beszéljen a besorolási és tarifa-rendszernek a munkakörökhöz való kapcsolódásáról! Ismertesse leendő munkatársával e rendszernek a szakképzettséggel való összefüggéseit is!

19.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében!

Az Ön cégénél kafetéria-rendszert működtetnek. Ismertesse a dolgozók megelégedettségének mértékét a különböző kafetéria-elemekkel kapcsolatban! Kérdezze meg az új belépőt, hogyan lehetne a rendelkezésre álló pénzeszközök költséghatékony felhasználásával a rendszert továbbfejleszteni!

20.  A gazdálkodó szervezet humánpolitikai osztályára, ahol Ön is dolgozik, új munkatársat vesznek fel. Az Ön feladata, hogy részletesen bemutassa az emberi erőforrás-menedzsment szerepét, funkcióit a vállalkozásuk életében! Ismertesse a munkaerő-költség elemeit a KSH útmutatójának megfelelő rendszer szerint! Emelje ki a képzés, szakoktatás témakörét és mutassa be, hogy az Önök vállalkozásánál milyen arányt képviselnek a képzési költségek a munkaerő-költség többi eleméhez viszonyítva!